Så fungerar introverta

Är du introvert? Grattis! Då tillhör du den skara på cirka 30% av jordens befolkning som trivs i sitt eget sällskap, som sällan har tråkigt, som gillar struktur och som kanske till och med får komplimanger för sin uthållighet och koncentrationsförmåga.

Men har du någon gång funderat på varför du gör vissa saker på ett typiskt “introvert” sätt? Varför du…

  • Ofta agerar på ett lugnt och bearbetat sätt, även i de mest stressade situationer?
  • Tar lite längre tid på dig att tänka klart, agera och fatta beslut än andra?
  • Spenderar mer tid och energi åt abstrakta tankar än åt att leva i ögonblicket?


Faktum är att det finns biologiska skillnader i din hjärna – jämfört med en person som är extrovert – som styr vilka slags aktiviteter du föredrar eller sättet du gör saker på. I den första artikeln i den här serien om hur en introvert hjärna fungerar gick vi igenom de hormoner och kemiska reaktioner som aktiveras vid olika situationer. I denna artikel går vi vidare och tar reda på varför vi introverta tänker och agerar på ett typiskt “introvert” sätt.

↠ Läs mer: Så fungerar din introverta hjärna: Del 1 – Belöning

Introverta använder den ena delen av nervsystemet oftare

Vi människor har nerver i kroppen som inte kan påverkas av viljan. Detta kallas för det autonoma nervsystemet. De styr bland annat andningen, tarmens rörelser och blodtrycket. Det självstyrande nervsystemet kan delas in i två delar:

  • Sympatiska nervsystemet: Förbereder kroppen för flykt eller kamp
  • Parasympatiska nervsystemet: Lugnar kroppen och ger en chans till bearbetning

Det går inte att medvetet bestämma vilken del av nervsystemet som ska vara “aktivt” och alla människor – oavsett om du är introvert, extrovert eller ambivert – använder båda delar. 

Olika situationer aktiverar olika nervsystem. När du är rädd är det ju logiskt att den sympatiska delen aktiveras; pupillerna utvidgas, matsmältningen minskar och nivåerna av stresshormoner ökar. När du istället tar det lugnt så sjunker pulsen och blodtrycket, blodet cirkulerar lugnt i kroppen och välbefinnande-hormonet acetylcolin frigörs – detta genom det parasympatiska nervsystemet. Vi introverta tenderar att använda det parasympatiska nervsystemet mer, vilket bidrar till att vi verkar vara lugna, eftertänksamma och samlade.

Introverta bearbetar yttre stimulans genom fler hjärnområden

Det finns till och med skillnader på hur introverta och extroverta bearbetar information. Du som introvert har nog någon gång upplevt att du har kommit på något att säga långt efter samtalet är avslutat, att du reagerar långsamt eller tar tid på dig att fatta ett beslut. Men du är inte ensam – det är så den introverta hjärnan fungerar. 

I en introvert hjärna däremot, tar informationen omvägar genom områden (hippocampus, Brocas-området samt höger och vänster frontalob) som behandlar empati, självreflektion, planer och idéer. Genom resans gång funderar också hjärnan på om informationen är viktig, personlig eller värd att lägga på långtidsminnet.

Så om du uppfattar att det ibland tar längre tid för dig att tänka klart, komma på något att säga eller fatta beslut så beror det helt enkelt på att yttre stimulans tar längre tid att bearbeta för dig.

Introverta har lättare att tänka abstrakt

Vi ägnar mer av vår energi och resurser åt abstrakta tankar och genomtänkt beslutsfattande än extroverta. Detta enligt en studie som visar att introverta har större och tjockare grå substans i sin prefrontala cortex (även kallas prefrontala barken). 

Den prefrontala barken hör ihop med bland annat komplexa kognitiva processer samt förmågan att fatta beslut. En konsekvens av större och tjockare grå substans i denna del av hjärnan blir att vi lättare kan föreställa oss saker som kan vara svåra att ta på och tänka på saker inom komplicerade ämnen.

Lär dig mer om introversion och hur din introverta hjärna fungerar!

Nu har du lärt dig att det inte är “fel” på dig om du är introvert. Det finns biologiska och kemiska skillnader mellan introverta och extrovertas hjärnor, och detta går (precis som din ögonfärg eller om du är höger- eller vänsterhänt) inte att göra något åt. 

Genom att lära dig mer om introversion, hur din introverta hjärna fungerar, testa vilka situationer och aktiviteter som fungerar bra för dig och skapa mer utrymme för dig själv så kan du leva ett liv på dina villkor.