Temperament, karaktär och personlighet

“Han har ett hett temperament” har du kanske hört någon säga. “Hon har sån dålig karaktär”, har du också hört någon säga. Men har du funderat på vad detta verkligen betyder? Och hur hänger de egentligen ihop med personligheten och introversion? Detta ska vi försöka reda ut i den här artikeln.

När det gäller ämnet psykologi så finns det några begrepp som man bör ha lite koll på vad de innebär. De är lätta att blanda ihop, vi vet. Och om man ska prata om psykologi är det bra att veta vad som är vad. Slår vi upp orden temperament, karaktär och personlighet i Nationalencyklopedin så förklarar de på följande sätt:

  • Temperament: En individs oftast varaktiga sätt att reagera känslomässigt 
  • Karaktär: Läggning, personlighet, ett tämligen stabilt mönster av en individs egenskaper, såsom de avspeglar sig i individens förhållande till andra och till sig själv
  • Personlighet: Se Personlighetspsykologi: Gren av psykologin som är inriktad på att beskriva och förklara människors sätt att fungera i ett helhetsperspektiv
Temperament, karaktär och personlighet

Temperament – grunden till den du är 

Temperament är en benägenhet att reagera på ett specifikt sätt i olika situationer. Det ger uttryck för olika insikter, tendenser och impulser och bestämmer hur du upplever och närmar dig världen. 

Frestas du av att ta risker eller föredrar du istället trygghet? Litar du mest på magkänslan eller vill du få bekräftelse av andra innan du fattar ett beslut? Detta är exempel på situationer när ditt temperament är med och påverkar.

Ditt temperament är något du föds med – det är ett ärftligt drag och finns alltså i dina gener. Det är också den del av din personlighet som visar sig allra först; redan när vi är småbarn påverkas vi av vårt temperament. Temperamentet är därför svårt att förändra. Det går, men kräver mycket ansträngning.

Karaktär – påverkan från din omgivning och dina erfarenheter

Din karaktär består av ditt temperament plus det du fått från din omgivning och kultur. Här spelar saker som upplevelser, erfarenheter och sociala interaktioner stor roll. 

Känner du dig säker i dig själv eller brukar du kompromissa ofta? Är du duktig på att tillgodose dina egna behov eller böjer du de för andra? Detta är några exempel på situationer då karaktären har stor påverkan.

Karaktären går att förändra eftersom den inte sitter lika djupt inom dig och är inte lika stabil som temperamentet. I själva verket är det helt naturligt att karaktären förändras med åren och att den genomgår olika stadier. Det är också det som definierar karaktären; förmågan att medvetet använda viljestyrka, känslor och intellektualitet för att “tämja” eller styra temperamentet, att kontrollera vissa delar av av det, för att ta dig dit du vill.

Personlighet – en sammanslagning av temperament och karaktär

Personlighet är resultatet av både hur du instinktivt känner för saker (temperament) samt hur du väljer att agera utifrån det (karaktär). Man skulle kunna säga att personlighet visar sig genom ditt beteendemönster, tankar och känslor som är unika för dig.

Studier har visat att personligheten överlag är stabil både över tid och i olika situationer. Det är därför du kan få samma resultat på samma personlighetstest när du gör det vid olika tidpunkter; testet mäter nämligen sammanslagningen av temperament och karaktär. Personligheten består av uppfattningar, handlingar och känslor som tillsammans utgör sättet du tänker och agerar. 

Var hör introversion hemma, då?

Enligt Dr. Nancy Snidman, som intervjuades av Jenn Granneman till boken The Secret Lives of Introverts, så tillhör introversion temperamentet, det vill säga att det är något du föds med och har svårt att förändra. Självklart kan starka upplevelser och trauman göra dig mer (eller mindre) introvert men att du är introvert – det är något som sitter djupt inom dig och är därmed svårt att ändra på.

Läs mer: Går det att bli mer (eller mindre) introvert?

Läs gärna våra tidigare artiklar i “Vi reder ut begreppen”-serien:

Om introversion intresserar dig, håll utkik här på The Fine Line. Vi har massor av spännande artiklar på gång. Tipsa gärna dina introverta vänner, eller andra som kan vara intresserade, om The Fine Line.